Hva er ressurser

Ressurser er noe som kan nyttiggjøres eller skapes goder av. Tre hyppig brukte betydninger av begrepet er penger, politiske ressurser og naturressurser.

Hva som helst kan imidlertid være en ressurs så lenge det finnes i en begrenset mengde, er anvendelig, og gir nytte i en eller annen form. Man kan derfor også snakke ressurser av fysisk så vel som mental og abstrakt natur.

Når begrepet brukes i forbindelse med naturresurser, er det snakk om energikilder av ulike typer. En del av dette er fornybare ressurser som oksygen og dyrkbare områder.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: