Hva er restavfall

Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som er mulig å gjenvinne. Restavfall er ikke: • Papir • Plastemballasje • Matavfall • Glass- og metallemballasje • Klær • Farlig avfall • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) • Grovavfall

Restavfall legges i en vanlig handlepose og knyttes med dobbel knute.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: