Hva er spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er et fagområde som fokuserer på tilrettelegging for gode oppvekst- og læringsbetingelser for mennesker med spesielle behov.

Spesialpedagogikk innebærer blant annet kunnskap om: • Lærevansker, funksjonshemning, avvik og normalitet • Kommunikasjon og sosialisering • Mennesker i alle aldre med spesielle opplæringsbehov • Tilpasning, opplæring og inkludering av mennesker med spesielle opplæringsbehov

Mennesker med spesielle behov kan for eksempel bety personer med språkvansker, psykisk utviklingshemming, atferdsvansker, eller nedsatt hørsel og syn.

Spesialpedagogikk er sammensatt av flere fag, deriblant: • Medisin • Sosiologi • Idehistorie • Pedagogikk • Psykologi • Logopedi

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: