Hva er usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse betegner en oppsigelse som bryter kravene til saklig oppsigelsesgrunnlag i arbeidsmiljøloven.

Det kan være snakk om en usaklig oppsigelse dersom følgende formkrav ikke er oppfylt:

  • Oppsigelsen er ikke begrunnet i utenforliggende og usaklige hensyn
  • Arbeidsgiver har tilstrekkelig saklig grunn til å begrunne oppsigelsen
  • Oppsigelsen bygger på et korrekt faktisk grunnlag

Det kan også være snakk om en usaklig oppsigelse dersom arbeidstaker føler seg truet til å si opp sin stilling.

Reglene for oppsigelse kan skille seg fra faste ansettelsesforhold til vikarer i prøvetid o.l.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: