Hva er verneombud

Verneombud er en valgt person som skal påse at arbeidstakernes interesser blir ivaretatt i et arbeidsmiljø. Det er påkrevd med verneombud i bedrifter som har flere enn 10 arbeidstakere.

Verneombudets hovedoppgave er å påse at arbeidsforholdene ligger til rette for arbeidstakernes sikkerhet, velferd og helse i samsvar med arbeidsmiljøloven. Det innebærer å kontrollere teknisk utstyr og lignende, samt plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget dersom verneombudet blir oppmerksom på potensielt farlige arbeidsforhold. Verneombudet skal også påse at arbeidstakerne er tilstrekkelig kjent med utstyret som brukes.

Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner av virksomheten.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: