Hva er zip code

Zip code er den amerikanske versjonen for postkode. Hvis man handler i amerikanske nettbutikker for man ofte spørsmål om å angi zip code.

Noen registreringsskjemaer krever at man taster inn zip code på 5-9 siffer. For Norge kan man taste inn N- foran postkoden din, for eksempel N-2000. Andre registreringsskjemaer vil fjerne zip code som nødvendig utfylling hvis man forandrer «land» først til Norge.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: