Hva er Artikkel?

Artikkel er en sakprosasjanger, hvor man informerer om et emne på en saklig og objektiv måte.

En artikkel består av en innledning hvor man introduserer problemstillingen, en hoveddel som utdyper emnet og er bygget opp på en logisk måte. Hoveddelen skal også forsøke å se emnet fra ulike synspunkt og være utdypende i forhold til innledningen.

Konklusjonen er den siste delen, som skal oppsummere de viktigste punktene og forsøke å komme til en konklusjon.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: