Hva er en roman

Romanen er en litterær sjanger. Det er en lang skjønnlitterær fortelling skrevet på prosa. Romanen er i dag den dominerende skjønnlitterære sjangeren.

En roman er en litterær sjanger, spesifisert nærmere som et fiktivt stykke prosa vanligvis skrevet i en fortellende stil.

Romanen har vært en del av menneskets kultur i over tusen år, selv om dens opprinnelse er omdiskutert. Uansett hvordan det begynte, har romanen steget til prominens og forblitt en av de mest populære og verdifulle eksemplene på menneskelig kultur. Romanen har vært med gjennom skiftende litterære idealer gjennom historien, og ulike stilarter har satt sine preg på romanene.

Det er få krav til en roman, men det viktigste er at den må være av en viss lengde. En generell regel er at noveller kan være opp til 100 sider lange, mens romaner er lengre enn dette. Et annet krav til en roman er at det er en fiktiv historie, eller basert på en sann historie. Verk som ikke er oppdiktet hører stort sett hjemme under sjangeren sakprosa.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: