Hva er en sammensatt tekst

En sammensatt tekst er en tekst som består av flere elementer, for eksempel lyd, bilde, og ord. Et annet navn for sammensatt tekst er multimodal tekst. Det bør nevnes at en tekst kan bety mer enn bare det skrevne ord.

Ordet multimodal består av latinske multi, ”mange”, og modal, ”måte”. Altså sier en multimodal/sammensatt tekst noe på mange måter. Musikkvideoer og reklameplakater er eksempler på sammensatte tekster. 

Tidlige eksempler på sammensatte tekster er for eksempel illuminerte manuskripter, hvor dekorasjoner illustrerte håndskrevet tekst. Siden har aviser gjort sammensatte tekster til et vanlig fenomen, og internettets fremtreden har gjort det mulig å skape mer avanserte sammensatte tekster.

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: