Hva er et Essay?

Essay kommer fra det franske order «essai» som betyr forsøk, og er en sjanger hvor man skal fremføre sine egne ideer og synsvinkler ved aktuelle saker. Essayet trenger ikke se en sak fra mange forskjellige synsvinkler, men kan være en ensidig vinkling for å forsvare personlige ideer eller meninger. Essay kan gjerne være underholdende, humoristisk og utfordrende i stilen, men er skrevet i høytidelig form, og styrer unna ironi. Ironi blir heller brukt i kåseri.

Et personlig essay kjennetegnes ved at forfatteren skriver i jeg-form, og skriver om sine egne tanker og forestillinger om spesielle emner.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: