Hva er sjanger

Sjanger eller genre er en måte å klassifisere litteratur eller kunstarter på. I litteraturvitenskapen referer sjanger til litterære sjangere, men begrepet blir ikke bare brukt i litteraturens verden. Også blant annet filmer, tegneserier og musikk kan tilhøre sjangere.

Skjønnlitteratur deles ofte i tre hovedsjangere: lyrikk, drama og epikk. Disse deles igjen inn i undersjangere, eksempelvis epikk, som igjen kan deles inn i novelle, roman, epos, osv. Ulike sjangere har egne sjangertrekk, altså felles tematiske eller formelle kjennetegn.

Når man klassifiserer i sjanger, er det ofte etter kjennetegn som for eksempel handling, tema, diktemåte eller historisk epoke. Egne kunstarter som musikk, film og billedkunst har typisk egne sjangere innenfor kunstarten. (F. eks rock, western-filmer og portrettmaleri.)

Ordet sjanger kommer av fransk genre og latin genus, som betyr arter, klasser, eller slekter.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: