Hva er skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur er en fellesbetegnelse for fiktiv litteratur som romaner, noveller og dikt. Hensikten med skjønnlitteratur er å formidle dikteriske og poetiske verdier og gi en estetisk nytelse. Begrepene skjønnlitteratur og fiksjon benyttes ofte om hverandre. Fiktive fortellinger betyr i all hovedsak at teksten er oppdiktet.

Skjønnlitteratur har 3 hovedsjangere, dramatikk, lyrikk og episk diktning.

Skjønnlitteratur er det motsatte av sakprosa, som også kalles faglitteratur og brukslitteratur.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: