Demokrati - hva er det?

Demokrati er en styreform, hvor folket bestemmer hvem som skal bestemme over et lands politiske spørsmål og retninger. Demokrati betyr folkestyre, det vil si at styret er folkevalgt.

Det sies at demokratiet ble funnet opp av den greske statsmannen Solon som levde i Athen rundt 500-600 år før Kristus.

Det originale demokratiet var et direkte demokrati, hvor alle beslutningene ble fattet av folket som ved folkeavstemninger. Dette er en tidkrevende prosess, og er lite fornuftig for alle beslutninger. Man løste dette problemet ved å innføre representativt demokrati, hvor folket velger de man vil skal fatte beslutninger på vegne av folket.

Man sier at et demokrati er fredsskapende, og viser til at demokratiske land har aldri gått til krig mot hverandre.

Norge, er i likhet med de fleste vestlig land, et demokrati, hvor stortinget blir valgt hvert fjerde år.

Et diktatur er en annen styreform, hvor de som styrer ikke har blitt folkevalgt.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: