Så, hva er globalisering egentlig?

Det finnes mange definisjoner av globalisering, men i store trekk innebærer globalisering en stadig større bevegelse av mennesker, varer, kapital og ideer på tvers av landegrenser som et resultat av en økt økonomisk integrasjon drevet av handel og investeringer. På en måte er det som å bevege seg mot å leve i en verden uten grenser.

Globalisering kan føre til at enkelte industrier i et land ikke lenger er bærekraftige, siden et annet land kan produsere dette billigere. På den andre siden kan det også føre til større eksport av visse produkter eller tjenester i et land, hvor man har et fortrinn enten i pris eller kunnskap i forhold til andre land. Dette fører igjen til at man kan få en bevegelse i arbeidskraft fra de industriene som ikke lenger er lønnsomme til de industriene hvor man får en større etterspørsel grunnet høyere eksport.

Når man demonstrerer mot globalisering, er det grunnet frykten for nedleggelser av industrier, og midlertidig høyere arbeidsledighet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: