Hva er bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som handler om å tilfredsstille nålevende menneskers behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine.

Arbeidet med bærekraftig utvikling er sentrert rundt miljø, økonomi og fattigdom. Disse faktorene er nært knyttet til hverandre, for fattigdom legger press på miljø og naturressurser (f. eks. slumområder, økt befolkningsvekst). Industrilandenes virksomheter med økt forurensing, ødeleggelse av regnskog og overforbruk er også en viktig del av verdens miljøproblemer.

FN er en sentral aktør i arbeidet med å sørge for en bærekraftig utvikling, blant annet gjennom overvåkingstiltak, rådgiving til land og regjeringer, og forskningsprogrammer. I tillegg leder FN an i arbeidet med å skape et internasjonalt lovverk for å løse problemer knyttet til bærekraftig utvikling.

 

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: