Hva er en revolusjon

Revolusjon kommer av det latinske revolutio, som betyr omveltning. En revolusjon er nettopp en rask, ofte voldelig omveltning av et eksisterende system, spesielt økonomiske, politiske og sosiale systemer.

En revolusjon kan også beskrives som en endringsprosess. Den skjer forholdsvis fort, som ved den franske revolusjon i 1789. En revolusjon må ikke forveksles med et statskupp – et statskupp skjer på fredelig vis, mens revolusjonen ofte er brutal, og krever en viss folkestøtte.

Ordet revolusjon brukes også for å betegne omfattende endringer innen vitenskap og kultur, eksempelvis den industrielle revolusjon i Storbritannia.

 

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: