Hva er en velferdsstat

En velferdsstat er en stat hvor det offentlige i stor grad garanterer sine samfunnsmedlemmer grunnleggende goder som utdanning, helsevesen og en inntekt.

En velferdsstat kan sikre overføringer og tjenester. Med overføringer menes penger som staten overfører til den enkelte (som ved en trygdeordning), mens tjenester referer f. eks. til utdanning på offentlig skole eller behandling på sykehus.

Når det kommer til velferdsrettigheter kan man skille mellom behovsprøvde ordninger og universelle velferdsrettigheter. I Norge er velferdsrettighetene universelle, som vil si at alle har rett til de samme velferdsgodene. Ved behovsprøvde ordninger, som i USA, overlates mye til markedet og det private.

En viktig del av en velferdsstat er omfordeling av inntekter gjennom skatter og avgifter, som er med på å sikre at alle innbyggere får tilgang til de samme godene. 

 

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: