Hva er et Diktatur?

Diktatur er en styreform hvor makten ligger hos én person eller en liten gruppe.

I moderne bruk refererer diktatur til en autokratisk form for absolutt styre ubegrenset ved lov, konstitusjoner, eller andre sosiale og politiske faktorer innen staten. I et diktatur ligger makten hos en eller en liten gruppe personer som styrer landet uten begrensning fra lovverk eller konstitusjoner. I motsetning til demokrati, stilles det ikke folkevalg under et diktatur.

Det finnes forskjellige typer diktatur, som enmannsdiktatur, kollegialt diktatur og et totalitært diktatur.
Under et totalitært diktatur vil folket oppleve en stor grad av frihetsberøvelse, hvor man mister retten til å tenke å mene hva de vil.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: