Hva er et samfunn

Et samfunn er et fellesskap som omfatter et avgrenset område, og har en viss tidsmessig varighet. Typisk for et samfunn er at man lever sammen eller har felles institusjoner, som for eksempel på skolen, i familien eller i kommunen.

Det finnes mange definisjoner på et samfunn. Etter den ovenstående definisjonen kan fellesskapet på en skole kalles et samfunn, men man kan også snakke om verdenssamfunnet, som omfatter hele menneskeheten. Andre typer samfunn kan for eksempel være industrisamfunn eller studentsamfunn.

I sosiologien er det vanlig å skille mellom følgende typer samfunn etter dominerende produksjonsmåte:

  • Jeger- og sankersamfunn
  • Nomadesamfunn
  • Industrisamfunn
  • Plogsamfunn
  • Enkle jordbrukssamfunn

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: