Hva er fascisme

Fascisme kan bety flere ting. Det kan sikte til en politisk ideologi som vektlegger et diktatorisk, førerbasert styre, en imperialistisk holdning, og fokus på nasjonens enhet og betydning. Fascisme kan også spesifikt referere til den politiske bevegelsen i Italia fra 1922 til 1943.

Fascisme som politisk ideologi bygger ikke på noen spesielle verdier eller noe bestemt samfunnssyn. Begrepet brukes imidlertid som en utvidet betegnelse på bevegelser, regimer og ideologier i andre land enn fascistiske Italia. For eksempel karakteriseres ofte den tyske nasjonalsosialismen som fascisme, til tross for ulikheter som at antisemittiske og rasetenkning var viktigere i Nazi-Tyskland.

Ordet fascisme er avledet av det italienske fasci, som betyr ”sammenslutninger”. Det har også forbindelse med det romerske ordet for risknippe, fasces. Dette symbolet ble brukt i det fascistiske Italia for å symbolisere samhold og autoritet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: