Hva er Fysisk Helse?

For mennesker er fysisk helse en god og sunn kropp, som oppnås ved hjelp av jevnlig fysisk aktivitet, god ernæring og nok hvile.

Fysisk helse innebærer den generelle tilstanden til en levende organisme til en gitt tid, og handler om en kropps sunnhet, frihet fra sykdom eller funksonshemming. Den største bekymringen for fysisk helse er å unngå skader og sykdom forårsaket av skader og biologiske angrep.

Det er ingen tvil om at fysisk og psykisk helse påvirker hverandre på både positive og negative måter. Stress kan for eksempel føre til hjerteproblemer, mens en nedsatt mobilitet kan føre til psykiske lidelser som depresjon.

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: