Hva er Helse

Når Verdens Helseorganisasjon (WHO) ble etablert i 1948, definerte de helse som

"a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity."

Oversatt til norsk, vil WHO’s definisjon på helse lyde noe lignende dette:

"Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller skavanker."

Definisjonen på helse har ikke blitt endret siden 1948, men den har kommet ut for kritikk.
Men de fleste er enige i at helse må deles opp i to kategorier, fysisk helse og psykisk helse.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: