Hva er ideologi

Ideologi er et idésystem om hvordan samfunnet bør styres. Sentrale emner i en ideologi er hvordan samfunnet er og bør være, samt hvordan man kan omforme samfunnet etter en ideologi. Sådan bunner en ideologi ofte i filosofiske og politiske teorier.

Karl Marx’ betegnelse av ideologi som basert på interesser og virkelighetsfordreiende oppfatninger har blitt den vanligste betydningen av begrepet i samfunnsvitenskapelig litteratur. Det siktes da til en gruppes undertrykkelse av andre ved å legitimere den undertrykkende gruppens privilegier.

I tillegg til politiske og filosofiske ideologier finnes det også sosiale, etiske og erkjennelsesmessige ideologier, og så videre. Ideologi som et mer nøytralt begrep kan bety en helhetlig visjon, eller en måte å se ting på.

Ordet ideologi stammer fra gresk idea, ”tanke, idé”, og logos, ”lære”.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: