Hva er infeksjon

Infeksjon er skade på slimhinner og hud som følge av en unormal økning av mikroorganismer (f. eks sopp og bakterier). Infeksjon kan forårsakes av mikroorganismer som forekommer naturlig i mennesket, eller som trenger inn i kroppen utenfra.

Organismens reaksjon på infeksjon er betennelse eller inflammasjon, som er karakterisert av rødhet, varme, hevelse og nedsatt funksjon i de rammede organene.

Man snakker om en latent infeksjon når en tidligere infeksjon går inn i en hviletilstand som ikke lenger medfører smitte eller sykdom. Herpesvirus er et eksempel på en infeksjon som i perioder er latent.

Når en infeksjon leder til sykdom, kalles det en infeksjonssykdom.

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: