Hva er Kapitalisme?

Kapitalisme er et økonomisk system som ble dominerende i den vestlige verden etter føydalismens fall.

Det er generell enighet om at elementer av kapitalismen inneholder privat eierskap av produksjonsmidler, opprettelse av varer eller tjenester for overskudd eller inntekt, akkumulering av kapital, konkurranseutsatte markeder og frivillig utveksling og arbeid for lønn.
En egenskap ved kapitalismen er at hver enkelt person eier sin egen arbeidskapasitet, og derfor kan selge den til arbeidsgivere.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: