Hva er kommunisme?

Definisjon på Kommunisme

Kommunisme er en sosial, politisk og økonomisk ideologi som tar sikte på å etablere et klasseløst og sosialistisk samfunn bygget på felles eierskap av produksjonsmidlene uten privat eiendomsrett.

Hva er en Kommunist

En kommunist er en person som er tilhenger av et kommunistisk parti, eller ønsker et kommunistisk samfunn virkeliggjort.

Hva er Kommunisme

Kommunisme som ideologi er bygd på ideene til filosofene Karl Marx og Friedrich Engels. Det grunnleggende målet for kommunismen er sosial og økonomisk likhet for alle, som fører til et klasseløst samfunn. Kommunisme er en gren av sosialisme.

Kommunisme fikk for første gang politisk innflytelse i 1917, når Lenin og Bolsjevikpartiet tok over ledelsen i Sovjetunionen gjennom Oktoberrevolusjonen og innførte kommunisme. Kina fikk kommunistisk styreformi 1949 etter at kommunistpartiet seiret i borgerkrigen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: