Hva er kosthold

Kosthold betyr kort og godt hva man spiser og drikker. Kosthold er altså en fellesbetegnelse på all mat og drikke en person inntar. Kosthold bør ikke forveksles med ernæring, som referer til den delen av kostholdet som blir tatt opp i kroppen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: