Hva er Menneskerettigheter?

Menneskerettighetene blir vanligvis sett på som «umistelige grunnleggende rettigheter som en person tilegnes en person rett og slett fordi hun eller han er et menneske." Menneskerettighetene oppfattes således som universelle (gjelder overalt) og egalitære (lik for alle). Disse rettighetene kan eksistere som naturlige rettigheter eller som juridiske rettigheter, både i nasjonal og internasjonal rett.

Menneskerettigheter tilkommer ethvert menneske uansett rase, kjønn, religion eller annen status.
FN utga sin erklæring om menneskerettigheter etter andre verdenskrig i 1948, som et resultat av de grusomme handlingene utført under andre verdenskrig mot spesifikke raser og minoroteter.
Blant menneskerettighetene finner man personlig frihet, næringsfrihet, organisasjonsfrihet. I vesten verdsetter man også ytringsfrihet, stemmerett, religionsfrihet og rettssikkerhet som viktige menneskerettigheter.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: