Hva er nasjonalisme

Nasjonalisme har to betydninger. Begrepet kan referere til et verdisyn eller forestilling hvor nasjonens egenart og tilhørighet til nasjonen står i sentrum, eller en politisk doktrine basert på det foregående verdisynet.

Nasjonalisme som politisk doktrine er kjennetegnet av et fokus på å ivareta nasjonens egenart og hindre påvirkning utenfra. Det innebærer ofte å hevde nasjonens interesser og suverenitet i enda større grad enn for ikke-nasjonalistiske stater. Hovedmålet er en selvstendig, suveren stat som er fri fra fremmed styre, eller å samle en nasjon som er splittet av politiske grenser. Et slikt mål tar ofte utgangspunkt i beskyttelsen av et landområde som blir oppfattet som folkets eiendom.

På individnivå oppstår gjerne nasjonalisme på grunnlag av et kulturelt fellesskap med felles tradisjoner, språk og historie.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: