Hva er Puls?

Puls er et uttrykk for hjertets pumpeaktivitet. Når hjertet pumper ut blod i hovedpulsåren, strømmer det videre ut til blodårene i resten av kroppen. Trykkbølgene som beveger seg gjennom blodårene kan kjennes som pulsslag på håndleddet og halsen. Pausen mellom pulsslagene er den fasen hvor blod strømmer tilbake til hjertet og hjertet tar imot blod. Dette kalles hjertets hvilefase. Jo raskere hjertet slår, jo raskere vil pulsen være.

Pulsen måles med å telle antall pulsslag per minutt.

Når du trener, eller foretar anstrengende aktiviteter, vil hjertet slå raskere, og pulsen vil gå opp, det vil si flere pulsslag per minutt.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: