Hva er rasisme

Rasisme betegner en oppfatning om at mennesket kan deles inn i raser, og at rasene har ulik verdi som man kan rangere dem etter. Rasisme kan også innebære å rettferdiggjøre negativ behandling av mennesker på grunn av etnisk bakgrunn.

Rasisme kan være ideologisk eller vitenskapelig, så vel som hverdagslig med fordommer og rasediskriminerende holdninger. I sistnevnte tilfelle snakker man gjerne om hverdagsrasisme. Vitenskapelig rasisme begynte på 1700-tallet, og bunnet trolig i opplysningstidens behov for systematisering i forbindelse med nye oppdagelser, kolonisering og slavehandel.

I moderne genetikk blir rasebegrepet overveiende oppfattet som uholdbart når det blir brukt på mennesker.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: