Hva er Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling, det vil si den lovgivende og bevilgende makt. Stortinget er det folkevalgte statsorgan i Norge og har blant annet som oppgave å vedta lover, bestemme statsbudsjettet og kontrollere regjeringen.

Mer spesifikt fungerer Stortinget som en arena for politisk debatt, samt som et saksbehandlings- og vedtaksorgan for Regjeringen. Med utgangspunkt i valgdagen skal Stortinget oversette folkets holdninger og ønsker til offentlig politikk. Stortinget kontrollerer også Regjeringens virksomhet mens den pågår, med Riksrevisjonen som et eget kontrollorgan.

Stortinget består av 169 representanter fra 19 fylker (valgdistrikter). Stortinget ledes av et presidentskap bestående av stortingspresidenten og fem visepresidenter. Som regel representerer stortingsrepresentanter et parti, men det er ikke nødvendig. Å stille til Stortingsvalg uten tilknytning til et parti krever imidlertid støtte fra minst 500 fra stemmeberettigede i vedkommende fylke, som svært sjelden skjer.

Stortinget regnes på mange områder som overordnet Regjeringen. At regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget betyr at Norge har et parlamentarisk system.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: