Hva er yoga

Yoga, slik det blir presentert i vesten, er en ikke-religiøs fysisk og mental disiplin for personlig utvikling. Yoga har opprinnelig tilknytning til buddhisme og hinduisme.

Ordet yoga stammer fra sanskrit og har forskjellige betydninger, der én av dem er å spenne for.

Yoga som disiplin har mange retninger og tolkninger. Felles for de fleste er imidlertid at hensikten er å oppnå stillhet og fred fra begjær og mental aktivitet, samt den bevisste pustingen ved øvelsene.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: