Hva er ytringsfrihet

Ytringsfrihet er en politisk rettighet til å kommunisere ens meninger og ideer til enhver som er villig til å motta dem uten statlig innblanding. Ytringsfrihet er dog ikke absolutt i noe land, og retten er ofte underlagt visse begrensninger i henhold til lovverket. Begrensninger inkluderer blant annet fremsetting av trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakkasering, diskriminerende og hatefulle utsagn samt oppvigleri (for eksempel oppfordring til rasehets, vold eller opprør), brudd på kopibeskyttelse og frigjøring av informasjon som er klassifisert. Sensur er derimot ikke lovlig. Man kan ikke stanse ytringer, men kun reagere etter at ulovlige ytringer har blitt fremsatt.

Ytringsfrihet er nødvendig for menneskets søken etter sannhet, er et grunnlag for personlig autonomi og frihet og en generell forutsetning for demokrati.

Ytringsfrihet har blitt sett på som en menneskerett siden 1700-tallet, selv om forskjellige land praktiserer friheten på ulike måter. I Norge er ytringsfriheten spesifisert under Grunnlovens $ 100. Ytringsfriheten er også omhandlet i flere internasjonale traktater, deriblant Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: