Politikk - hva er egentlig politikk?

Politikk er et spørsmål om fordeling av goder og byrder i et samfunn. Dette innebærer makt til å sette mål og prioritere, fordele verdier og anvende virkemidler for å oppnå disse målene.

Politiske virkemidler kan inkludere lover, skatt og avgifter, toll, tilskudd og mer.

En politisk styresmakt er en organisasjon som kan vedta lover og iverksette virkemidler og tiltak for å oppnå de gitte målene.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: