Hva er ADD?

ADD står for Attention Deficit Disorder, og blir også ofte kalt ADHD, Attention Deificit Hyperactivity Disorder.

ADD er en diagnose hvor tilstanden er preget av forskjellige grader og kombinasjoner av svikt i oppmerksomhet, impulsivitet, og hyperaktivitet. Tilstanden er genetisk og rammer 3-5 % av skolebarn.

Hovedkriteriene for å stille diagnosen ADD eller ADHD er forbundet med oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADD eller ADHD behandles ved medisinering, kosthold, psykoterapi, fysisk aktivitet og sosial ferdighetstrening, eller en kombinasjon av disse.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: