Hva er Autisme?

Autisme er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse er preget av svekket sosial interaksjon og kommunikasjon og  begrenset og repeterende oppførsel.  Autisme er vanligvis tilstede fra fødselen, og man blir gjerne oppmerksom på symptomene i løpet av de tre første leveårene.  Ett av 1000 barn blir rammet av autisme, med en større hyppighet blant gutter enn jenter.

Symptomer på Autisme varierer fra person til person.Noen har alvorlig psykisk utviklingshemming, mens andre har gode intellektuelle evner. Avvikende sosial utvikling og redusert evne til å forstå andre mennesker er ofte de mest framtredende trekkene blant de som har normal problemløsningsevne.

Symptomer på Autisme

Sosiale ferdigheter

Barn med autisme viser mindre oppmerksomhet til sosiale stimuli, smiler mindre og har dårligere øyekontakt. En andel autistiske barn får også hyppige raserianfall og kan opptrå aggressive.

Kommunikasjon

Rundt en tredjedel av autistiske barn utvikler ikke talen tilstrekkelig til å kunne kommunisere normalt. Man ser en tendens til uvanlige håndbevegelser og babling. De kan også ha en tendens til å repetere andres ord.

Repeterende oppførsel

Man ser en tendens til repeterende bevegelser som gynging, håndbevegelser eller hoderisting. Barnet har også en tendens til å måtte organisere leker og andre ting i et mønster. De liker også ritualer, som at ting skal skje i en spesiell rekkefølge.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: