Hva er bærekaftig utvikling?

Med bærekraftig utvikling mener man en samfunnsutvikling som møter dagens behov samtidig som at man ikke ødelegger mulighetene for de kommende generasjonene til å få dekket sine.

Det er en langsiktig måte å tenke på, og brukes ofte i forhold til miljøhensyn over tid sett mot kortsiktig fortjeneste.

Et eksempel på bærekraftig utvikling er å møte utfordringer innen industri og produksjon med tanke på reduksjon av klimagasser og CO2 utslipp som akselererer drivhuseffekten.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: