Hva er ME

Myalgisk encefalomyelitt (ME) / Kronisk utmattelsessyndrom er en alvorlig og kompleks ervervet sykdom med mange symptomer relatert hovedsakelig til dysfunksjon i hjerne, mage og tarm, immunforsvar, endokrine og hjerte-systemer. ME har blitt klassifisert som en nevrologisk forstyrrelse i Verdens Helseorganisasjon.

Symptomer på ME

Symptomer på ME inkluderer overveldende utmattelse fra mental eller fysisk aktivitet, dysfunksjonelle søvn, smerter, problemer med hukommelse, følsomhet for lys, berøring og lyd, problemer med stående og balanse, problemer med kroppstemperatur og vekt, og tilbakevendende influensaliknende symptomer; som vedvarer i minst seks måneder i voksne, eller tre måneder hos barn.

Den globale aksepterte standarden for å diagnosere ME finner du her: Canadian Guidelines for Medical Practitioners.

Hva fører til ME

Årsaken til ME er et tema for mye forskning og debatt. Flere faktorer kan være involvert samtidig. ME kan oppstå som følge av akutt infeksjon som kjertel feber og øvre luftveisinfeksjoner, en influensalignende sykdom, eksponering for kjemikalier, miljøgifter eller tungmetaller, immunisering, og alvorlige fysiske traumer som en større operasjon eller en alvorlig ulykke. Nyere forskning finner sterke bånd knyttet med mat malabsorpsjon, matintoleranse og tarmforstyrrelser.

ME / CFS vises ofte sammen med andre medisinske tilstander. De vanligste er Fibromyalgi, en gruppe symptomer preget av generalisert smerte og muskelstivhet som føles i alle områder av kroppen samt følsomhet for kjemikalier hos de som har et lavt toleransenivå for eksponering av hverdagslige kjemikalier (som parfyme og deodoranter, sigarettrøyk, bileksos) som igjen forårsaker hodepine eller utløser astma. Disse forholdene bidrar til forringelse av livskvaliteten for mennesker med ME og bidrar til alvorlighetsgraden av ME symptomer.

Hvem får ME

ME rammer menn, kvinner og barn i alle aldre, kulturer og sosioøkonomiske bakgrunner. Forekomsten av ME er også et omstridt tema. Anslag viser at mellom 0,2% og 0,7% av befolkningen er rammet av ME.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: