Hva er MS

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, nevrologisk sykdom som rammer nerveceller i sentralnervesystemet, som består av hjernen og ryggmargen. Ordet multippel sklerose betyr "mange arr", fordi det ofte dannes arr på flere forskjellige steder i sentralnervesystemet (CNS).

Multippel sklerose kan påvirke hjernen, ryggmarg og / eller den optiske nerven. Det er en meget variabel tilstand og symptomene avhenger av hvilke områder i sentralnervesystemet som har blitt påvirket. Det er inget fast mønster til MS og alle med MS har et annet sett av symptomer, som varierer fra tid til annen, og kan endre seg i alvorlighetsgrad og varighet, selv hos samme person.

MS rammer oftest i alderen 20-40 år, med en høyere forekomst blant kvinner enn menn. Multippel sklerose er ikke smittsomt fra person til person, og selv om man har flere teorier har man enda ikke funnet svaret til hva som forårsaker MS. MS er dog vanligere i land med kjøligere klima. Den nåværende hypotesen går ut på at sykdommen rammer de som har en genetisk predisposisjon til å reagere på et smittestoff i  miljøet som en bakterie eller virus.

Symptomer på multippel sklerose.

Det finnes ingen typisk form for MS. De fleste mennesker med MS vil oppleve mer enn ett symptom, og selv om det er symptomer som er felles for mange mennesker, ville ingen ha dem alle. Vanlige symptomer på MS er:

 • Utmattelse: en ødeleggende form for generell tretthet som er uforutsigbar eller uproporsjonell til aktiviteten. Utmattelse er en av de mest vanlige (og en av de mest problematiske) symptomene på MS.
 • Synsforstyrrelser: uklart syn, dobbeltsyn (diplopi), optisk nevritt, ufrivillig Rapid Eye Movement, total tap av syn (sjeldent).
 • Balanse- og koordinasjonsproblemer: tap av balanse, skjelving, ustabil gange (ataksi), svimmelhet (vertigo), mangel på koordinasjon, svakhet (dette kan særlig påvirke bena og gange).
 • Spastisitet og kramper: endret muskeltonus og muskelstivhet kan påvirke mobilitet og gange og gi spasmer.
 • Endret følelse: prikking, 'stikking', nummenhet (parestesi)
 • Smerte: muskelsmerter, ansikts smerter (for eksempel trigeminusnevralgi), skarpe stikkende smerter, brennende smerter.
 • Unormal tale: saktere tale, utydelig tale, endringer i rytmen av tale, problemer med å svelge (dysfagi).
 • Blære-og tarmproblemer: blæreproblemer inkluderert hyppig eller presserende vannlatingsbehov, ufullstendig tømming eller tømming på upassende tider. Tarmproblemer inkluderer forstoppelse og i noen tilfeller tap av tarmkontroll.
 • Seksualitet og intimitet: impotens, redusert tenning, tap av følelse.
 • Følsomhet for varme: dette symptomet kan ofte føre til en midlertidig forverring av symptomene.
 • Kognitive og emosjonelle forstyrrelser: tap av korttidshukommelsen, tap av konsentrasjon, dømmekraft eller resonnering.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: