Hva er Psykisk Helse?

Psykisk helse viser til folks kognitive og følelsesmessige velvære. En person som nyter god psykisk helse har ingen psykisk lidelse.

Verdens helseorganisasjon har definert psykisk helse som "en tilstand av velvære der individet realiserer sine egne evner, kan takle de normale påkjenninger i livet, kan arbeide produktivt, og er i stand til å gi et bidrag til hans eller hennes fellesskap ".

Uansett hvilken definisjon på psykisk helse man kommer frem til, er det alltid en subjektiv vurdering å avgjøre hva psykisk helse er. Noen definerer psykisk helse som fravær av psykiske lidelser. Men Blant folk uten psykiske lidelser finner vi også store forskjeller innen grad av psykisk helse.

De fleste er også enige om at psykisk helse inkluderer evnen til å nyte livet, evnen til å komme tilbake fra motgang, evnen til å oppnå balanse (måtehold), evnen til å være fleksibel og tilpasse seg, evnen til å føle seg trygg, og selv-aktualisering (gjøre det beste av hva du er).

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: