Hva er antioksidanter

En antioksidant er et molekyl som hemmer oksidasjon av andre molekyler og motvirker de skadelige, men normale effektene av den fysiologiske prosessen for oksidasjon i animalsk vev. Antioksidanter er næringsstoffer (vitaminer og mineraler) samt enzymer (proteiner i kroppen din som bistår i kjemiske reaksjoner). De blir antatt å spille en rolle i å forhindre utvikling av kroniske sykdommer som kreft, hjertesykdommer, slag, Alzheimers sykdom, reumatoid artritt, og katarakter.

Eksempler på oksidasjon er hjern som ruster, et eple som blir brunt etter å ha blitt delt i to.

Selv om oksidasjon kan være nødvendig for å opprettholde liv, kan det også være en skadelig prosess i tilfeller med en mangel på antioksidanter hvor oksidering kan skade eller drepe celler.

Antioksidanter benyttes hyppig som konserveringsmiddel i mat og som ingredienser i sminke samt for å forhindre netbryting av gummi og bensin.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: