Hva er biomasse

Biomasse er all organisk materiale som plantemateriale. Det er enten et direkte produkt av fotosyntese eller et indirekte produkt av fotosyntese

Ifølge EU direktiv 2001/77/EC (RES-E) menes det at biomasse er alle andeler biologisk nedbrytbare produkter, avfall og rester fra landbruk (inkludert vegetal og dyrestoffer), skogbruk og tilknyttede næringer, samt biologisk nedbrytbare andeler av industriavfall og kommunalt avfall.

Biomasse kan benyttes i produksjon av bioenergi.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: