Hva er bly

Bly er et mykt metall som er lett å bearbeide. Det har lavt smeltepunkt og er lett å skjære i. Bly er et grunnstoff, regnes som et tungmetall, og har det kjemiske symbolet Pb.

Mennesket har kjent til og brukt bly i over 5000 år. I løpet av historien har det blant annet blitt benyttet som pigment, til bestikk, støping av figurer, mynter, og dekorasjoner. I Romerriket brukte man ofte bly i vannrør.

Bly har giftige egenskaper og utgjør en alvorlig helse- og miljøfare. Når mennesket blir eksponert for bly, samles mye av metallet i beinbygningen og bruker svært lang tid på å skilles ut igjen. Derfor er bruken av bly sterkt redusert. I nyere tid har bly blitt brukt i blyanter (man bruker nå grafitt og leire), bensin, maling og vannrør.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: