Hva er Drivhuseffekten?

Drivhuseffekten er kort sagt atmosfærens evne til å slippe gjennom sollys og samtidig holde på mesteparten av varmen sola gir. Det skilles mellom naturlig og menneskeskapt drivhuseffekt.

Den menneskapte drivhuseffekten betegner den økningen i drivhuseffekten som skyldes menneskelig aktivitet, ved utslipp av klimagasser som CO2 og KFK i atmosfæren. Dette gjør at mennesker i løpet av de siste årene har forsterket den naturlige drivhuseffekten.

Drivhuseffekten har sammenheng med den globale oppvarmingen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: