Hva er en hypotese

En hypotese er en påstand eller gjetning om et observert fenomen. Når man fremsetter en hypotese, forsøker man å forklare iakttatte fakta eller forutse nye fakta basert på foreliggende kunnskap.

Det må være mulig å teste om hypotesen er riktig for at den skal kunne kalles en vitenskapelig hypotese. I så fall forsøker man å bekrefte eller avkrefte hypotesen ved å eksperimentere og å observere nye data.

Hypotese kan også bety en midlertidig, ubekreftet forklaring av kjente, observerte og uforklarlige fenomener.

Hvis hypotesens gyldighet har blitt bevist, kalles den gjerne en teori.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: