Hva er Energi?

Energi er evnen til å utføre arbeid, definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

Energi kan måles i joule, kalorier, eller kilowatt-timer avhengig av hva slags energiform det er.

Energi kan verken skapes eller forsvinne, men kun overføres fra en energiform til en annen.

Energi kommer finnes i følgende former: Kinetisk energi, Potensiell energi, Kjemisk energi og Elektrokjemisk energi.

Med kinetisk energi snakker man om den energien et objekt har når det har fart. For eksempel et tog i fart har kinetisk energi.

Et eksempel på potensiell energi er en stein som ligger på en fjellkant. Den har potensiell energi i forhold til avstanden den kan ramle ned, hvor tyngdekraften vil få den til å akselerere og gi den kinetisk energi.

Kjemisk energi referer til mat som vi spiser, som karbohydrater, protein, fett og sukker.

Elektrokjemisk energi refererer til elektrisk strøm.

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: