Hva er ENØK?

ENØK er et begrep som benyttes om energeffektivitet. Med andre ord er ENØK læren om å redusere energi og strømforbruk uten å senke kravet til komforten. Begrepet ENØK handler om hva vi som sluttbrukere kan gjøre for å redusere forbruket av energi.

Eksempler på tiltak kan være å benytte LED lys utendørs, sparedusj og mer.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: