Hva er et gen

Et gen er den delen av et DNA-molekyl som inneholder informasjon om arveanlegg. Arveanlegg er derfor et annet navn på et gen.

Genene bestemmer i hovedsak sammensetningen av proteinmolekyler. DNA-molekylet (og dermed også genet, som kun er en sekvens i et DNA-molekyl) inneholder fire typer nitrogenbaser, og genets rekkefølge og utvalg av disse nitrogenbasene er det som bestemmer oppbygningen av proteinene.

Med andre ord er genene en slags ”oppskrift” på proteiner, som regel ett bestemt protein per gen. Det anslås at det menneskelige arvestoff (det humane genom) inneholder cirka 30 000 gener som koder for proteiner.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: