Hva er et molekyl

Et molekyl er en elektrisk nøytral gruppe av to eller flere atomer som deler ett eller flere par elektroner i sterke bindinger og er kjemisk avmettet.

Molekyler har i motsetning til ioner ingen elektrisk ladning. Molekyler kan bestå av to atomer fra samme kjemiske element som i oksygen (O2) som har to oksygenatomer, eller en binding bestående av to eller flere forskjellige kjemiske elementer som i vann (H2O) som har to hydrogenatomer og et oksygenatom.

Molekyler finnes også i form av makromolekyler som proteiner og DNA. Makromolekyler består ofte av flere tusen atomer.

De fleste molekylene er for små til å kunne sees med det nakne øyet, men enkelte makromolekyler og supermolekyler som DNA kan nå makroskopiske størrelser. Molekyler kan dog sees gjennom mikroskop.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: